Panel používateľa

Výška príjmu pre povinné nemocenské a dôchodkové poistenie SZČO

Počet zobrazení: 2991

§ 21 Vznik a zánik povinného nemocenského poistenia a povinného dôchodkového poistenia samostatne zárobkovo činnej osoby

Výška príjmu pre povinné nemocenské a dôchodkové poistenie SZČO

§ 21 Vznik a zánik povinného nemocenského poistenia a povinného dôchodkového poistenia samostatne zárobkovo činnej osoby ( Zákon o sociálnom poistení č. 461/2003 Z. z.)

(1) Povinné nemocenské poistenie a povinné dôchodkové poistenie samostatne zárobkovo činnej osobe vzniká od 1. júla kalendárneho roka nasledujúceho po kalendárnom roku, za ktorý jej príjem z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti podľa osobitného predpisu 6)  alebo výnos súvisiaci s podnikaním a s inou samostatnou zárobkovou  činnosťou bol vyšší ako 12-násobok vymeriavacieho základu uvedeného v §  138 ods. 5,  a zaniká 30. júna kalendárneho roka nasledujúceho po kalendárnom roku,  za ktorý jej príjem z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej  činnosti podľa osobitného predpisu6) alebo výnos súvisiaci s podnikaním a s inou samostatnou zárobkovou činnosťou nebol vyšší ako 12-násobok vymeriavacieho základu uvedeného v § 138 ods. 5, ak tento zákon neustanovuje inak.

Rok Príjem - výnos za rok Povinné poistenie Koeficient

2018

5724,00 €

01.07.2019

1,486
2017 5 472,00 €

01.07.2018

1,486
2016 5 298,00 €

01.07.2017

1,486
2015 5 148,00 € 01.07.2016 1,486
2014 4 944,00 € 01.07.2015 1,486
2013 4 860,00 € 01.07.2014 1,6
2012 4 716,00 € 01.07.2013 1,9
2011 4 078,68 € 01.07.2012 2,0
2010 3 948,72€ 01.07.2011 2,0
2009 3 834,96 € 01.07.2010 2,0
2008 3 546,00 € 01.07.2009 2,0
2007 97 200,00 Sk 01.07.2008 2,0
2006 91 200,00 Sk 01.07.2007 2,0
2005 82 800,00 Sk 01.07.2006 2,0
2004 78 000,00 Sk 01.07.2005 2,0
2003 72 960,00 SK 01.07.2004 2,0

 

 

 

 

 

 

 

 

Diskusia

(0 komentárov)

Prihlásenie